Τηλέφωνα Γραφείου: Τηλ. 22830-23438  
Fax. 22830-23439  
     
Παναγιωτάκης
Μανόλης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Μαυρομάτης
Εμμανουήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
Παναγιωτάκη
Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
Κιν. 6944-554567
Κιν. 6932-394838
Κιν. 6949-073828