Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος
 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
 
Υπουργείο μεταφορών και επικοινωνιών
 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
 
Τομείς Μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων.
 
Οργανισμός αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας
 
Σύλλογος πολιτικών μηχανικών Ελλάδος
 
Μηχανολογία
 
Μηχανολογία
 
Δομική πληροφορική
 
Έλληνες τεχνικοί
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος
 
Ρυθμιστική αρχή ενέργειας
 
Κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 
Υπουργείο περιφεριακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας  
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας  
www.rae.gr
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
www.desmie.gr
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας